Bán xút vảy – NaOH – Cautic Soda Flakes

Liên hệ

Xút vảy – NaOH – Cautic Soda

Công thức: NaOH

Quy cách: 25kg/bao

Hàm lượng: NaOH 99%

Xuất xứ: Trung Quốc/Ấn Độ

Ngoại quan: Cautic soda flakes có hình vảy, mày trắng trong suốt.

Ứng dụng: Xử lý nước, tẩy rửa….

Tiêu chuẩn chất lượng: CAS 1310 73 2