Bán CMC – CarboxyMethylene Cellulose

Liên hệ

Tên sản phẩm: CMC – Carboxy Methylene Cellulose

Tên thường gọi: CM-Cellulose sodium salt; Cellulose glycolic acid, sodium salt; Cellulose sodium glycolate; Cellulose, carboxymethyl ether, sodium salt; Sodium carboxmethylcellulose; Sunrose F50; FH1000

Đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc, Italy