Bán Clorine Nhật – Ca(OCl)2 – Clorin Nippon

Liên hệ

Công thức: Ca(OCl)2 70%

Xuất xứ: Nhật Bản

Qui cách: 45kg/thùng.

Ngoại quan: Ca(OCl)2 là bột màu trắng rắn trong đó có mùi mạnh của clo.

Chỉ số tiêu chuẩn CAS: 7778-54-3

Loại sản phẩm: Hóa chất xử lý nước