Cloramin B – Chất diệt khuẩn, xử lý nước

Liên hệ

Công thức: C6H5SO2NClNa.3H20

Xuất xứ: Trung Quốc

Quy cách: 25kg/thùng hoặc 35kg/thùng

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Ứng dụng: Xử lý nước, sát khuẩn…..