CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT – Nonyl Phenol Ethoxylate (NP9)

Liên hệ

Mã hàng: NP9 ( Liên hệ :0981993338 Mr Tuyên)

Chất hoạt động bề mặt ( Surfactant, Surface active agent) đó là một chất làm ướt có tác dụng làm giảm sức căng bề mặt của một chất lỏng.

Ứng dụng

Chất hoạt hóa bề mặt ứng dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày. Ứng dụng phổ biến nhất là bột giặt, sơn, nhuộm…

Ngoài ra những ứng dụng trong các lĩnh vực khác như:

+ Trong công nghiệp dệt nhuộm: Chất làm mềm cho vải sợi, chất trợ nhuộm

+ Trong ngành in: Chất trợ ngấm và phân tán mực in

+ Trong nông nghiệp: Chất để gia công thuốc bảo vệ thực vật

+ Trong xây dựng: Dùng để nhũ hóa nhựa đường, tăng cường độ nóng rắn của bê tông

+ Trong dầu khí: Chất nhũ hóa dung dịch khoan

+ Trong công nghiệp khoáng sản: Làm thuốc tuyển nổi, chất nhũ hóa, chất tạo bọt để làm giàu khoáng sản.