Bán xút lỏng – NaOH lỏng

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM

TÍNH CHẤT VÀ NGOẠI QUAN NaOH LỎNG 

– Nhận dạng : Xút lỏng là chất lỏng màu trắng trong suốt
– Ở trong dung dịch tạo thành dạng monohydrat NaOH.H2O ở 12,3 – 61,8 °C với nhiệt độ nóng chảy 65,1 °C và tỷ trọng trong dung dịch là 1,829 g/cm3.
– Tên thường gọi : Sodium Hydroxide, Xút lỏng, Xút ăn da, Caustic soda, Natri hydroxide, Natri hydroxit .v.v…

TÍNH CHẤT HÓA HỌC 

  • Là một bazơ mạnh: làm quỳ tím hóa xanh, dung dịch phenolphthalein hóa hồng.
  • Phản ứng với các axít tạo thành muối và nước:
NaOH(dd) + HCl(dd) → NaCl(dd) + H2O
  • Phản ứng với oxit axit: SO2, CO2
2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O
NaOH + SO2 → NaHSO3
  • Phản ứng với các axít hữu cơ tạo thành muối của nó và thủy phân este, peptit:
Phản ứng thủy phân este
  • Phản ứng với muối tạo thành bazơ mới và muối mới (điều kiện: sau phản ứng phải tạo thành chất kết tủa hoặc bay hơi):
2NaOH + CuCl2 → 2NaCl + Cu(OH)2
  • Tác dụng một số kim loại mà oxit, hidroxit của chúng có tính lưỡng tính (Al, Zn.):
    2NaOH + 2Al + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑ 2NaOH + Zn → Na2ZnO2 + H2
  • Tác dụng với hợp chất lưỡng tính: NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O 2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O

ỨNG DỤNG

– Trong ngành công nghiệp dệt may,NaOH 32%,45% được sử dụng để làm cho rayon và bông.
– Trong ngành công nghiệp sản xuất giấy,xút lỏng  được sử dụng như một thuốc thử để điều trị gỗ, cây lúa và các loại sợi khác.
– Ngành công nghiệp thực phẩm : Xút lỏng thanh lọc các chất béo và các loại dầu và loại bỏ các tạp chất béo.
– Trong công nghiệp hoá chất, dược : Sản xuất các sản phẩm hoặc bán sản phẩm chứa gốc Sodium như : Sodium phenolate (sản xuất thuốc Aspirin), Sodium hypochlorite (Javen) làm chất tẩy trắng, khử trùng..

BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG

– Lưu trữ ở nơi khô ráo, tránh xa axit, kim loại như nhôm, magiê và kẽm gây ra sự hình thành của Hydro dễ cháy.
– Xút lỏng NaOH  được vận chuyển trong các thùng thép nhẹ và thùng nhựa.
– Ngay lập tức loại bỏ tất cả quần áo ô nhiễm và trang thiết bị thực hiện bởi các xút ăn da, xối vào vùng bị dính kỹ lưỡng với rất nhiều nước, tiếp theo là rửa bằng dung dịch 5% Amoni Clorua trong nước