Bán lẻ Acetone – C3H6O2

Liên hệ

Hóa chất Minh Chem bán lẻ Acetone – C3H6O2

Tên sản phẩm: Acetone

Công thức: C3H6O2

Xuất xứ: Sing

Qui cách: 20 lít/can

Ngoại quan: Acetone là chất lỏng trong suốt, không màu, bay hơi nhanh, có mùi ngọt gắt. Nó có nhiệt độ sôi thấp, tốc độ bay hơi cao và khả năng hoà tan cao. Acetone tan hoàn toàn trong nước, các dung môi hydrocacbon mạch thẳng, mạch vòng.